Mercedes-Benz

FleetBoard telematika

Povjećana efikasnost zahvaljujući povjećanoj transparentnosti.

FleetBoard* nudi individualna telematska rješenja za špediterske i logističke kompanije. Zahvaljujući inteligentnoj umreženosti vozača, voznog parka i naloga, možete dobiti vrijedne informacije. One Vam pomažu da smanjite svoje troškove, istovremeno povjećavajući produktivnost, a sve to uz veći stepen sigurnosti.

Riječ je o telematski podržanim internet uslugama karakterističnim za savremeno upravljanje vozačima, voznim parkom i nalozima koje na različite načine mogu povjećati ekonomičnost Vašeg voznog parka. Sistem se bazira na hardveru FleetBoard TiiRec, standardno ugrađenom u Actros.

Fleetboard upravljanje nalozima

Za povjećanu efikasnost procesa logistike dostupna je funkcija FleetBoard upravljanje nalozima koja se može fleksibilno integrisati u dispozicijski sistem Vaše kompanije, sistem robne ekonomije i ERP sistem. Pritom DispoPilot.guide ili DispoPilot.mobile doprinose  efikasnoj komunikaciji, transparentnim tokovima i jednostavnoj razmjeni informacija između vozača i kompanije.

Fleetboard kokpit.

Svojom fleksibilnom površinom sa intuitivnim upravljanjem, Fleetboard kokpit ujedinjuje sve funkcije u okviru upravljanja vozačima, voznim parkom i nalozima. Međusobno povjezivanje pojedinih funkcija omogućava, na primjer, dispečarima da znaju gdje se nalazi teretno vozilo pa ga odmah vide na karti bez obzira na to da li je vozač upravo u vožnji, na pauzi ili je već završio sa poslom.